0751 150 1373
: 0121 520 3833 : 0751 150 1373 : info@accidentconsulting.co.uk

Sprawy wszystkich naszych Klientów prowadzone są na mocy umowy "No Win No Fee"

Umowa ta gwarantuje, że jeśli sprawa zakończyłaby się niepowodzeniem, to za usługi prawne Klient nie będzie musiał płacić

Udzielamy pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach


Jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat miałeś wypadek, skontaktuj się z nami a udzielimy Ci bezpłatnej porady i pomocy w uzyskaniu należnego odszkodowania.

Gwarantujemy bezpłatną analizę Twojej sprawy dokonaną przez adwokatów z renomowanej kancelarii, zrzeszającej ekspertów w dziedzinie prawa odszkodowań.No Win No Fee

Wybierając Nas Zyskujesz

 • Umowę na zasadach No Win No Fee,
 • Szybkie i profesjonalne odpowiedzi,
 • Wypełnianie wszelkiego rodzaju formalności, ograniczając je do minimum,
 • Tłumaczenia polskich i angielskich listów, e-maili, dokumentów prawnych oraz medycznych,
 • Serwis w języku polskim,
 • Ochronę danych osobowych zgodną z Data Protection Act 1998.

WYPADEK DROGOWY

Wypadek samochodowy może w mgnieniu oka całkowicie odmienić Twoje życie. Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku, który wydarzył się nie z Twojej winy, należy Ci się odszkodowanie, które umożliwi Ci pokrycie kosztów leczenia oraz strat poniesionych na skutek wypadku.


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

 • Kierowca poszkodowany, który doznał obrażeń z winy innego kierowcy,
 • Pasażer, który doznał obrażeń z powodu nieostrożnej jazdy innego lub własnego kierowcy,
 • Pasażer środka transportu publicznego (np. metra, autobusu, pociągu, tramwaju),
 • Pieszy, który doznał obrażeń w miejscu publicznym,
 • Motocyklista lub rowerzysta, który doznał obrażeń z winy osób trzecich.

Około 1/3 wszystkich wypadków ma miejsce na drogach. Obowiązkiem kierowców pojazdów jest posiadanie ubezpieczenia chroniącego przed pozwami ludzi, którzy mogli odnieść obrażenia w wypadkach.

Pamiętaj, iż nawet, jeżeli kierowca nie jest ubezpieczony, należy Ci się odszkodowanie. Możliwe jest to dzięki temu, iż w roli ubezpieczyciela strony przeciwnej wstępuje MIB (Motor Insurers Bureau).


CO NALEŻY ZROBIĆ, GDY ULEGŁEŚ WYPADKOWI SAMOCHODOWEMU?

 • Zatrzymaj się na poboczu, by nie blokować ruchu ulicznego i wymień informacje ze sprawcą wypadku tzn: zanotuj jego imię, nazwisko, telefon, adres zamieszkania, nazwę ubezpieczyciela samochodu, oraz zapisz prawidłowy numer rejestracyjny auta,
 • Zgłoś wypadek swojej ubezpieczalni oraz policji,
 • Jeżeli na miejscu wypadku była policja, poproś o numer referencyjny sprawy oraz dane policjantów,
 • Jeśli są ranni w wypadku – zadzwoń po karetkę,
 • Sprawdź czy są świadkowie, którzy poświadczą o Twojej niewinności. Poproś o ich dane osobowe, imię, nazwisko oraz telefon,
 • Zrób zdjęcia miejsca wypadku oraz uszkodzeń ciała,
 • Naszkicuj przebieg wypadku,
 • Udaj się do szpitala lub lekarza,
 • Prowadź dziennik powypadkowy - zapisuj koszty: podróży, lekarstw, koszty związane z leczeniem i będące skutkiem wypadku, wizyty u lekarzy, rehabilitantów, dane adresowe lekarzy, do których się udajesz.

Sprawy wszystkich naszych Klientów prowadzone są na mocy umowy "No Win No Fee"

Umowa ta gwarantuje, że jeśli sprawa zakończyłaby się niepowodzeniem, to za usługi prawne Klient nie będzie musiał płacić.

MIAŁEM WYPADEK DROGOWY - CO POKRYJE MOJE ODSZKODOWANIE?

 • REKOMPENSATĘ PIENIEŻNĄ ZA OBRAŻENIA DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW
 • KOSZTY NAPRAWY POJAZDU
 • KOSZTY POJAZDU ZASTĘPCZEGO
 • KOSZTY HOLOWANIA POJAZDU ORAZ PARKINGU
 • UTRACONE ZAROBKI
 • UDZIAŁ WŁASNY NA POLISIE (INSURANCE POLICY EXCESS)
 • WYDATKI PONIESIONE NA LECZENIE ORAZ LEKARSTWA
 • PRZYWRÓCENIE ZNIŻEK ZA JAZDĘ BEZSZKODOWĄ NA POLISIE (NO CLAIMS BONUS)
 • WSZELKIE DODATKOWE WYDATKI JAKIE PONIOSLEŚ W ZWIĄZKU Z WYPADKIEM

wypadek drogowy

WYPADEK W PRACY

Jeżeli uległeś wypadkowi w miejscu pracy, który wydarzył się nie z Twojej winy i doznałeś obrażeń, możesz żądać odszkodowania.

Niektórzy obawiają się utraty pracy, w związku z wysunięciem roszczenia o rekompensatę za szkody odniesione w wypadku. Twój pracodawca nie może zwolnić Cię dlatego, że chcesz wnieść powództwo przeciwko niemu. Pracodawca zobowiązany jest przez prawo do zapewnienia Ci bezpieczeństwa i należytej ochrony przed wypadkami w pracy. Jeżeli doznałeś jakiegoś urazu, masz prawo do roszczeń.

Pracodawcy posiadają polisę ubezpieczeniową, która jest wymagana ustawą - Employer's Liability Insurance. Polisa zabezpiecza pracodawców na wypadek urazów pracowników podczas pracy. Wypłata odszkodowania dokonywana jest z polisy ubezpieczeniowej, a nie z kieszeni pracodawcy.


CO NALEŻY ZROBIĆ, GDY ULEGŁEŚ WYPADKOWI W PRACY?

 • Zrelacjonuj przebieg wypadku przełożonemu,
 • Upewnij się czy wszystkie szczegóły dotyczące wypadku zostały poprawnie wprowadzone do książki zwanej "Accident Book"; nie podpisuj protokołu wypadku, jeżeli masz jakąkolwiek wątpliwość co od jego zgodności z rzeczywistymi przyczynami wypadku i jego przebiegiem,
 • Nie podpisuj żadnych oświadczeń, które są niezgodne z rzeczywistością,
 • Sprawdź czy są świadkowie zdarzenia. Poproś o dane osobowe, imię, nazwisko i telefon,
 • Udaj się do najbliższego szpitala lub lekarza,
 • Zrób zdjęcia miejsca wypadku oraz uszkodzeń ciała,
 • Gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem.

Sprawy wszystkich naszych Klientów prowadzone są na mocy umowy "No Win No Fee"

Umowa ta gwarantuje, że jeśli sprawa zakończyłaby się niepowodzeniem, to za usługi prawne Klient nie będzie musiał płacić.


CZĘSTYMI PRZYCZYNAMI WYPADKÓW W PRACY SĄ:

 • wadliwy sprzęt
 • podnoszenie ciężkich przedmiotów, używanie niebezpiecznych maszyn
 • niewystarczające procedury dotyczące bezpieczeństwa lub brak odzieży ochronnej
 • niebezpieczne schody, wadliwe lub śliskie podłoże
 • niewystarczająca wentylacja lub zabezbieczenie przed szkodliwymi oparami, dymem
 • niewystarczające wyszkolenie pracowników
 • nadmierny hałas powodujący utratę słuchu

WYPADEK W MIEJSCU PUBLICZNYM

Bardzo często dochodzi do wypadków w miejscach publicznych. Ich przyczyną są zwykle zaniedbania ze strony osób prywatnych lub organów odpowiedzialnych za utrzymanie ulic, chodników, sklepów i powierzchni handlowych oraz wszelkich innych obiektów użyteczności publicznej we właściwym stanie.

Należy Ci się odszkodowanie, jeżeli nie z Twojej winy doszło do poślizgnięcia, potknięcia lub upadku np. w sklepie, pubie, restauracji czy na chodniku.


CO NALEŻY ZROBIĆ, GDY ULEGŁEŚ WYPADKOWI W PRACY?

 • Niezwłocznie zgłoś wypadek zarządcy, właścicielowi terenu/lokalu/sklepu i zażądaj pisemnego potwierdzenia zgłoszenia,
 • Zachowaj bilety, rachunki ze sklepu, kina itp. potwierdzające obecność w danym miejscu,
 • Sprawdź czy są świadkowie zdarzenia. Poproś o ich dane osobowe, imię, nazwisko i telefon,
 • Udaj się do najbliższego szpitala lub lekarza,
 • Zrób zdjęcia miejsca wypadku oraz uszkodzeń ciała.
 • Gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem.

Sprawy wszystkich naszych Klientów prowadzone są na mocy umowy "No Win No Fee"

Umowa ta gwarantuje, że jeśli sprawa zakończyłaby się niepowodzeniem, to za usługi prawne Klient nie będzie musiał płacić.

NAJCZĘSTSZE WYPADKI TO:

 • Potknięcia o niezabezpieczone dziury, nierówną nawierzchnię,
 • Poślizgnięcia na śliskiej, nieoznakowanej powierzchni,
 • Wypadki spowodowane wadliwą konstrukcją budowlaną oraz przez urządzenia użytku publicznego zagrażające Twojemu bezpieczeństwu.

ZANIEDBANIE LEKARSKIE

Każdego roku, wiele osób staje się ofiarami pomyłek lekarskich. Jeżeli przytrafiło się to także Tobie i w konsekwencji, otrzymałeś nieodpowiedni lek lub błedna diagnozę, możesz domagać się odszkodowania za popełniony błąd medyczny.

Członkowie środowiska medycznego mają trudną i odpowiedzialną pracę, dlatego też wielu ludzi rezygnuje z wysuwania swoich roszczeń wobec nich. Aczkolwiek, chcielibyśmy zaznaczyć, że Twoim jest dochodzenie zadoscuczynienia nie tylko za urazy ale także za koszt ewentualnego dalszego leczenia i opieki, jakiej możesz potrzebować.

Pomozemy Ci przejsc przez wszystkie etapy skomplikowanego procesu roszczenia praw do zaoscuczynienia za brak nalezytej staranności w leczeniu i obiecujemy, że wszelkie powierzone nam dokumenty i informacje zostaną potraktowane z zachowaniem najwyższej ostrożności i dyskrecji.


CO NALEŻY ZROBIĆ, GDY ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY NA SKUTEK BŁĘDU LEKARSKIEGO?

 • zbieraj dokumentację związaną ze zdarzeniem tzn. przede wszystkim historię choroby, zdjęcia rtg, TK, MRI, wszelkie zaświadczenia lekarskie, opinie, badania, wypisy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów,
 • gromadź dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, sprzęt ortopedyczny, rachunki związane z wypadkiem,

Sprawy wszystkich naszych Klientów prowadzone są na mocy umowy "No Win No Fee"

Umowa ta gwarantuje, że jeśli sprawa zakończyłaby się niepowodzeniem, to za usługi prawne Klient nie będzie musiał płacić.


wypadek drogowy

POBICIE

Jeżeli stałeś się ofiarą przemocy lub aktu agresji, niezwłocznie skontaktuj się z nami, a my zapewnimy Ci należytą pomoc oraz opiekę prawną. Na dochodzenie odszkodowania poszkodowany ma 2 lata od momentu wypadku.


Ofiary aktów przemocy, mogą uzyskać:

 • odszkodowanie za poniesione obrażenia fizyczne oraz psychiczne,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot wszelkich strat finansowych poniesionych na skutek pobicia,
 • zwrot utraconych zarobków.
wypadek drogowy


CO NALEŻY ZROBIĆ, GDY ZOSTAŁEŚ NAPADNIĘTY?

 • Poinformuj policję do 48 godzin od momentu zdarzenia i współpracuj z nimi,
 • Udaj się do lekarza lub szpitala,
 • Zrób zdjęcia miejsca wypadku oraz uszkodzeń ciała.

Dlaczego My?


Profesjonalizm, rzetelność i kompetencje


Jako jedna z nielicznych firm na rynku szkockim, prowadzimy kompleksową obsługę prawną w dziedzinie prawa odszkodowań w języku polskim.

Oferujemy usługi prawne udzielane przez przez doświadczonych adwokatów z renomowanej szkockiej kancelarii. Prawnicy bezpośrednio prowadzący sprawę są wykwalifikowani oraz doświadczeni w zakresie specyfiki prawa szkockiego oraz prawa odszkodowań.

Prawnikom asystuje polskojęzyczny Konsultant, który zawsze odpowie na Państwa pytania i pomoże uzyskać Państwu poradę prawną.

Usługi prawne skierowane są do Klientów zamieszkałych na terenie całej Szkocji.

Wybierając Nas Zyskujesz


 • Umowę na zasadach No Win No Fee,
 • Szybkie i profesjonalne odpowiedzi,
 • Wypełnianie wszelkiego rodzaju formalności, ograniczając je do minimum,
 • Tłumaczenia polskich i angielskich listów, e-maili, dokumentów prawnych oraz medycznych,
 • Serwis w języku polskim,
 • Ochronę danych osobowych zgodną z Data Protection Act 1998.

Naszą więź z Klientem opieramy na trwałych i wartościowych standardach

Transparentna umowa jest fundamentem naszej współpracy

Skorzystaj z naszego doświadczenia. Nam możesz zaufać

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies - zapoznaj się z TERMS AND CONDITIONS.

ZGŁOŚ WYPADEK a oddzwonimy do Ciebie !

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!